Address: 25 Lenina Street, Postavy, 211840
Phone: 8 (02155) 4-10-45, 8 (02155) 4-12-45
Fax: (8-02155)-2-18-45
E-mail: postavisp@vitebsk.by

Church Postavy at Night Embankment Night Embankment Tysenhaus Palace
Church
Church
Postavy at Night
Embankment
Night Embankment
Tysenhaus Palace

Regional Council of Deputies

Regional Council of Deputies

25 Lenina Street, Postavy, 211840

Chairman of the Postavy Regional Council of Deputies -
Viktor Orekhov