Address: 25 Lenina Street, Postavy, 211840
Phone: 8 (02155) 4-10-45, 8 (02155) 4-12-45
Fax: (8-02155)-2-18-45
E-mail: postavisp@vitebsk.by

Postavy at Night Embankment Church Tysenhaus Palace Night Embankment
Postavy at Night
Postavy at Night
Embankment
Church
Tysenhaus Palace
Night Embankment

Regional Council of Deputies

Regional Council of Deputies

25 Lenina Street, Postavy, 211840

Chairman of the Postavy Regional Council of Deputies -
Viktor Orekhov