Address: 25 Lenina Street, Postavy, 211840
Phone: 8 (02155) 4-10-45, 8 (02155) 4-12-45
Fax: (8-02155)-2-18-45
E-mail: postavisp@vitebsk.by

Postavy at Night Embankment Tysenhaus Palace Church Night Embankment
Postavy at Night
Postavy at Night
Embankment
Tysenhaus Palace
Church
Night Embankment